Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) fysioterapiassa ytimessä on asiakkaan kokema ongelma ja kipu. Fysioterapeuttien erikoisosaamista ovat liikkeen analysointi ja harjoittaminen suhteessa asiakkaan oireisiin. Fysioterapialla pystytään vaikuttamaan mm. liikerajoituksista, nivelrikoista, nivelten kiputiloista, hermo-oireista (pistely, puutuneisuus, polttava tunne ym.) ja rasitusvammoista johtuviin toiminta- ja suorituskyvyn rajoitteisiin.

Leikkauksesta, onnettomuudesta tai urheiluvammasta toipumisessa fysioterapialla on merkittävä osa matkalla onnistuneeseen lopputulokseen.

Kuntoaskeleesta löytyy runsaasti kokemusta eri asiakasryhmien TULE- sairauksien kuntoutuksesta. Lisäkoulutusten sekä työkokemuksen kautta TULES-vaivoja hoitavat fysioterapeuttimme Niko Rouvali   ja Petteri Friberg, jotka ovat erikoistuneet omille erikoisalueilleen. Henkilökunnan erikoisosaamisalueista voit lukea lisää henkilökuntamme esittelyistä. Näin pystymme takaamaan hoitoa ja osaamista, jolla pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen koetusta ongelmasta ja kivusta.

Manipulatiivinen fysioterapia (Maitland-concept) on fysioterapeuttinen ortopedisen manuaalisen terapian menetelmä tuki- ja liikuntaelin ongelmien hoitoon, jota sovelletaan laaja-alaisesti myös muille fysioterapian osa-alueille. Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian kokonaisuus. Manuaalisella terapialla tarkoitetaan käsin tehtävää tutkimista ja hoitamista. Tyypillisimmät manuaalisen terapian keinot ovat mobilisaatio ja manipulaatio, joita sovelletaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien, neurodynamiikan sekä erilaisten kiputilojen hoidossa osana hoitosuunnitelmaa.

Maitland -konseptista (ortopedinen manuaalinen fysioterapia) voit lukea lisää täältä: https://www.imta.ch/en/the-maitland-concept/

Jokainen asiakas kohdataan yksilönä

Hoitomenetelmien, tutkimisen, manuaalisten tekniikoiden sekä terapeuttisen harjoittelun suunnittelun ja toteutuksen pohjana toimii aina asiakkaan oma kokemus sekä tarkan tutkimuksen pohjalta tehty fysioterapeuttinen diagnoosi asiakkaan yksilöllisestä ongelmasta, kiputilasta ja niihin johtavista syistä. Tutkimisessa ja hoidossa sovelletaan uusinta tutkimustietoa sekä terapeutin omaa kokemusta ja osaamista suhteessa asiakkaan yksilölliseen tuki- ja liikuntaelimistön ja/tai neuraalikudoksen häiriöihin. Kliininen päättely, hoidon jatkuva arviointi sekä kliininen ongelmien ratkaisumenetelmä ovat Maitland konseptin erityispiirteitä. Jokaisen tekniikan ja terapeuttisen harjoittelun vaikutusta arvioidaan suhteessa kliinisen tutkimisen löydöksiin sekä asiakkaan omaan kokemukseen.

Fysioterapeuttisen diagnoosin avulla pyritään kartoittamaan liikehallinnan, lihastasapainon, yleisen liikkumisen, kuormittumisen yms. häiriöitä sekä niihin johtavia syitä, kuten erilaiset liikettä haittaavat ja rajoittavat tekijät (liikerajoitus, lihasten toiminta ym.), psykologiset tekijät tai mahdolliset epäilyt rakenteellisista muutoksista. Tarkan tutkimisen perusteella määritetään turvallinen ja tehokas intensiteetti fysioterapialle. Kivun ollessa potilaan pääasiallinen ongelma, hoidon tarkoituksena on kivun lieventäminen, oirealueen paranemisympäristön tukeminen sekä kuormittavien liikemallien välttäminen.

Maitland-konseptin tärkeä osa on aktiivinen terapeuttinen harjoittelu. Pitkään jatkuneiden liikeperäisten kipujen hoidossa on tärkeää liikemallien, liikeratojen sekä liikehallinnan optimointi asiakkaan oman ympäristön ja elämän toimintakyvyn vaatimustaso huomioiden. Päätavoitteena on asiakkaan oman toimintakyvyn ja liikuntakyvyn maksimointi suhteessa hänen tarpeisiinsa ja yleiseen terveyteen.

Valitse palvelu ja varaa aika.

Toimipisteet Viialassa ja Urjalassa.

Ajanvaraus
050 577 9791

Muita palveluita

Katso kaikki palvelut

Uusimpaan tutkimustietoon ja vuosien kokemukseen perustuvaa akuuttien vammojen jälkihoitoa, kroonisen kivun lievittämistä tai apua toimintakyvyn palauttamiseen.

Toimintakykyä pysyvästi parantavaa liikuntaa ja onnistumisen kokemuksia yhdessä ammattilaisen kanssa.

Huoltavaa, kehittävää tai ongelma-alueet huomioonottavaa harjoittelua omatoimisesti tai ohjaajan tuella – monipuolisesti varustellussa salissa.