Fysioterapia

Fysioterapia on Kuntoaskeleen osaamisen ydinaluetta

Jokainen yrityksessämme työskentelevä fysioterapeutti on ammattitaitoinen, lisäkoulutettu, kokenut ja motivoitunut auttamaan sinua ongelmassasi. Yrityksemme tarjoama fysioterapia perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä vankkaan kliinisen työn tuomaan kokemukseen.

Fysioterapeuttiemme osaaminen kattaa laajasti koko fysioterapian kentän: tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, neurologinen fysioterapia, ikäihmisten fysioterapia sekä Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus.

Erityisosaamista löytyy sekä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta, manipulatiivinen fysioterapia Maitland Concept (fysioterapeutti Niko Rouvali) että neurologisesta fysioterapiasta Bobath (fysioterapeutti Kati Heiskanen).

Fysioterapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Toisin kuin aiemmin, hallituksen päätöksen seurauksena Kela ei korvaa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaneen tai jatkuneen fysioterapiahoidon kustannuksia. Lisää asiasta voit lukea täältä: https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/4968261/muutoksia-yksityisen-sairaanhoidon-kela-korvauksiin

Fysioterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka tarvittaessa voi ohjata asiakkaan eteenpäin lääkärin vastaanotolle.

Fysioterapiajaksoon sisältyy 1 kuukausi maksutonta kuntosalin käyttöä.

Asiakkailla voi esiintyä epätietoisuutta valinnanvapaudesta ja siitä voiko asiakas itse päättää, missä kuntoutuu. Oppaan ja tietoa aiheesta löydät seuraavasta linkistä: http://kuntoutusyrittajat.fi/tavoitteemme/edunvalvonta/

Fysioterapeutin erikoisosaamista ovat liikkeen häiriöiden kuntouttaminen sekä lääkkeetön kivunhoito. Yksilöllisen lähestymisen mahdollistaa laaja-alainen ja tarkka tutkiminen sekä kliininen päättely, jolla selvitetään oireen luonne sekä syy. Tutkimuksen pohjalta asiakkaalle muodostetaan yksilöllinen hoitosuunnitelma kivun tai toiminta- ja suorituskyvyn rajoitteiden poistamiseksi. Fysioterapia keskiössä ovat terapeuttisten harjoitteiden ohjaus ja neuvonta liikkeen häiriön, välttävän käyttäytymisen ja liikerajoitusten yms. poistaminen pysyvien tulosten saavuttamiseksi.

Kaiken pohjana toimii ajatus psykofyysisestä kokonaisuudesta, jossa fyysisten rajoitteiden sekä kivun lisäksi huomioidaan myötävaikuttavat tekijät kuten asiakkaan historia, perussairaudet, yksilölliset muutokset vartalossa  ja sosiaaliset tekijät yms.

Fysioterapiamenetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen hoito (hieronta, manipulaatio, mobilisointi yms.) sekä tarvittaessa fysikaalinen terapia.

Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös arjen ympäristössä, esimerkiksi kotona ja koulussa tai osittain harrastekokeiluina. Fysioterapeuttien lisäkoulutuksesta riippuvainen erikoisosaaminen mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen nopeammin ja tehokkaammin.

Muita palveluita

Kehoa huoltavaa ja palautumista edistävää hierontaa lihaskipujen  tai jännitysten rentoutukseen.

Toimintakykyä pysyvästi parantavaa liikuntaa ja onnistumisen kokemuksia yhdessä ammattilaisen kanssa.

Huoltavaa, kehittävää tai ongelma-alueet huomioonottavaa harjoittelua omatoimisesti tai ohjaajan tuella – monipuolisesti varustellussa salissa.