Fysioterapeutti (AMK), neurologinen ft. (Bobath), äitiysfysioterapia

  • Neurologinen fysioterapia, erityisosaaminen
  • Ikäihmisten toiminnallinen fysioterapia, erityisosaaminen
  • Fysioterapia kotikäynteinä, myös hoivakodit ja palveluyksiköt
  • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • Fysioterapeuttiset liikuntaryhmät
  • Äitiysfysioterapia

Kuntoaskeleessa olen työskennellyt vuodesta 2018 asti. Erityisosaamistani ovat neurologinen fysioterapia sekä ikäihmisten toiminnallinen fysioterapia.

Fysioterapeuttina olen ihmisläheinen, kannustava ja helposti lähestyttävä. Fysioterapiassani koen tärkeäksi osaksi vuorovaikutuksen ja kohtaan jokaisen asiakkaan yksilönä. Neurologisen fysioterapian osaamistani olen vahvistanut aikuisneurologian Bobath-koulutuksella. Omaan kokemusta monipuolisesti erilaisista neurologisista kuntoutujista. Neurologisen fysioterapian tavoitteena on toteuttaa yksilöllistä ja kuntoutujalähtöistä terapiaa toiminta- ja liikkumiskyvyn kehittämiseksi, kuntoutujan rajoitteet huomioiden.

Myös ikäihmisten toiminnallisesta fysioterapiasta työkokemusta omaan monipuolisesti. Viihdyn ikäihmisten parissa ja olen tottunut työskentelemään myös muistisairaiden kanssa. Ikäihmisten fysioterapian tavoitteena on tukea asiakkaan liikkumista apuvälinein tai ilman sekä ylläpitää että parantaa lihasvoimaa ja tasapainoa toiminta- ja liikkumiskyvyn säilymiseksi. Toiminnallista fysioterapiaa on mahdollista toteuttaa toimipisteillämme sekä myös kotikäynteinä/hoivakodeissa lääkärin lähetteellä tai ilman.

Valitse palvelu ja varaa aika.

Toimipisteet Viialassa ja Urjalassa.

Ajanvaraus
050 577 9791

Muita palveluita

Katso kaikki palvelut

Uusimpaan tutkimustietoon ja vuosien kokemukseen perustuvaa akuuttien vammojen jälkihoitoa, kroonisen kivun lievittämistä tai apua toimintakyvyn palauttamiseen.

Toimintakykyä pysyvästi parantavaa liikuntaa ja onnistumisen kokemuksia yhdessä ammattilaisen kanssa.

Huoltavaa, kehittävää tai ongelma-alueet huomioonottavaa harjoittelua omatoimisesti tai ohjaajan tuella – monipuolisesti varustellussa salissa.