Manipulatiivinen fysioterapia

Fysioterapeutti Niko Rouvali

Manipulatiivinen fysioterapia (Maitland-concept) on fysioterapeuttinen ortopedisen manuaalisen terapian menetelmä tuki- ja liikuntaelin ongelmien hoitoon, jota sovelletaan laaja-alaisesti myös muille fysioterapian osa-alueille. Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian kokonaisuus. Manuaalisella terapialla tarkoitetaan käsin tehtävää tutkimista ja hoitamista. Tyypillisimmät manuaalisen terapian keinot ovat mobilisaatio ja manipulaatio, joita sovelletaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien, neurodynamiikan sekä erilaisten kiputilojen hoidossa osana hoitosuunnitelmaa.

Hoitomenetelmien, tutkimisen, manuaalisten tekniikoiden sekä terapeuttisen harjoittelun suunnittelun ja toteutuksen pohjana toimii aina asiakkaan oma kokemus sekä tarkan tutkimuksen pohjalta tehty fysioterapeuttinen diagnoosi asiakkaan yksilöllisestä ongelmasta, kiputilasta ja niihin johtavista syistä. Tutkimisessa ja hoidossa sovelletaan uusinta tutkimustietoa sekä terapeutin omaa kokemusta ja osaamista suhteessa asiakkaan yksilölliseen tuki- ja liikuntaelimistön ja/tai neuraalikudoksen häiriöihin. Kliininen päättely, hoidon jatkuva arviointi sekä kliininen ongelmien ratkaisumenetelmä ovat Maitland konseptin erityispiirteitä. Jokaisen tekniikan ja terapeuttisen harjoittelun vaikutusta arvioidaan suhteessa kliinisen tutkimisen löydöksiin sekä asiakkaan omaan kokemukseen.

Fysioterapeuttisen diagnoosin avulla pyritään kartoittamaan liikehallinnan, lihastasapainon, yleisen liikkumisen, kuormittumisen yms. häiriöitä sekä niihin johtavia syitä (erilaiset liikettä haittaavat ja rajoittavat tekijät (liikerajoitus, lihasten toiminta yms.) psykologiset tekijät, mahdolliset epäilyt rakenteellisista muutoksista yms.) Tarkan tutkimisen perusteella määritetään turvallinen ja tehokas intensiteetti fysioterapialle. Kivun ollessa potilaan pääasiallinen ongelma, hoidon tarkoituksena on kivun lieveneminen, oirealueen paranemisympäristön tukeminen ja kompensatoristen liikemallien välttäminen.

Maitland-konseptin tärkeä osa on aktiivinen terapeuttinen harjoittelu. Pitkään jatkuneiden liikeperäisten kipujen hoidossa on tärkeää liikemallien, liikeratojen sekä liikehallinnan optimointi asiakkaan oman ympäristön ja elämän toimintakyvyn vaatimustaso huomioiden. Päätavoitteena on asiakkaan oman toimintakyvyn ja liikuntakyvyn maksimointi suhteessa hänen tarpeisiinsa ja yleiseen terveyteen.

Katso täältä muut palvelumme

Valitse palvelu ja varaa aika.

Toimipisteet Viialassa ja Urjalassa.

Ajanvaraus
050 577 9791

Muita palveluita

Katso kaikki palvelut

Kehoa huoltavaa ja palautumista edistävää hierontaa lihaskipujen  tai jännitysten rentoutukseen.

Toimintakykyä pysyvästi parantavaa liikuntaa ja onnistumisen kokemuksia yhdessä ammattilaisen kanssa.

Huoltavaa, kehittävää tai ongelma-alueet huomioonottavaa harjoittelua omatoimisesti tai ohjaajan tuella – monipuolisesti varustellussa salissa.