Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Yrityksemme tuottaa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille. Kuntoutujalla täytyy olla Kelan kuntoutuspäätös sekä selkeästi toiminta- ja/tai liikuntakykyä heikentävä diagnoosi (esimerkiksi MS-tauti tai Parkinsonin tauti). Kelan kuntoutuspäätöksen saadakseen asiakkaalla täytyy olla julkisen terveydenhuollon tekemä kuntoutussuunnitelma, jonka jälkeen tehdään Kelalle hakemus em. kuntoutuksesta.

Sopimuksemme jatkuu myös 1.1.2023 eteenpäin.

Fysioterapian tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutuminen ja osallistuminen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Kuntoutuksella ylläpidetään ja parannetaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä omat voimavarat ja arjen ympäristö huomioiden, tarvittaessa kartoitetaan apuvälineet ja ohjataan niiden käyttö. Terapia tukee kuntoutujan omaa sekä lähiverkoston aktiivista toimintaa kuntoutumisen edistämiseksi. Terapiassa otetaan aina huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet.

Fysioterapiamenetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Terapia voidaan toteuttaa toimipisteessämme tai arjen ympäristössä, kuten esimerkiksi kotona ja koulussa tai osittain harrastekokeiluina. Toteutamme lääkinnällistä kuntoutusta yksilö- ja ryhmäterapiana.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on täysin Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus. Asiakkaalla on mahdollisuus kulkea kuntoutukseen myös KELA-taksilla (omavastuun jälkeen kokonaan korvattava).

Lisää tietoa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta saat Kelan sivuilta (https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus) tai palvelunumeroista.

Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa pääsääntöisesti neurologinen tiimimme Päivi ja Kati. Kuntoutusta voivat tarvittaessa toteuttaa myös Niko ja Petteri.

Lisätietoja voit kysyä Päivi Rouvalilta